źudová mažovaná skriňa 1817
źudová mažovaná skriňa 1817
źudová mažovaná skriňa 1817
źudová mažovaná skriňa 1817
źudová mažovaná skriňa 1817

źudová mažovaná skriňa 1817

źudová mažovaná skriňa datovaná 1817 ,smrekové drevo v minulosti reštaurovaná, bytový stav 135x168x45

 

źudový nábytok
750,00 €   
Sme na FACEBOOKU