AKO U NÁS NAKUPOVAŤ?
Ctibor Krčmár Okraj Jazera
Ctibor Krčmár Okraj Jazera

Ctibor Krčmár Okraj Jazera

Olej na kartóne ,53×23 cm rok 1966 signované + pôvodný štítok z predajne Diela
Akademický maliar Ctibor Krčmár sa narodil 11. novembra 1924 v Semerove. Výtvarné vzdelanie získaval v súkromnej škole Gustáva Mallého v Bratislave. Po druhej svetovej vojne študoval v Prahe na Štátnej grafickej škole u profesorov Petra Dilingera a Karola Mullera. V štúdiu pokračoval na AVU v Prahe u profesora Vladimíra Sychru, posledné dva roky u profesora Jána Želibského a Otakara Nejedlého. V roku 1952 získal absolutórium. Ctibor Krčmár sa venoval maľbe, grafike a modelovaniu. Je umelcom, ktorý ( ako uvádza Jozef Švančara v katalógu z roku 1984 ) , vyjdúc z pražskej školy našiel svoj osobitý výraz, svoj kolorit vibrujúc od akademického realizmu k expresii. Kánonom sa mu stalo expresionistické, pastózne pretvorenie videnej reality, ktorá nestráca svoje reálne podstaty a tvary, ale je pretavená umelcovou osobnosťou". Od tohto roku žil a tvoril v Piešťanoch.

Nachádza sa v predajni vo Zvolenskej Slatine

 

Obrazy
650,00 €   
Sme na FACEBOOKU